“İstanbul’un Sokak Köpekleri”

İSTANBUL’UN SOKAK KÖPEKLERİ Kapı Yayınları’ndan çıktı. İSTANBUL’UN SOKAK KÖPEKLERİMUHAFAZAKÂRLIK VE MODERNLİK BAĞLAMINDA OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E Kemalettin Kuzucu, İstanbul’un Sokak Köpekleri’nde köpekler üzerinden bir kültür ve şehir tarihi araştırması yapıyor. Özellikle 19. yüzyıl İstanbul’unun merkez alındığı kitapta; günlük hayattan politikaya, mizahtan edebiyata, felsefeden matbuata, şehircilikten oryantalizme, modernlik tartışmalarından anayasaya akla hayale gelmedik nice ayrıntı, nice birleşme ve […]