“Saruhan ve Cebelibereket Mebusu”

AVNİ PAŞA Kapı Yayınları’ndan çıktı. AVNİ PAŞA SARUHAN VE CEBELİBEREKET MEBUSU1877 – 1930Hayatı ve Zamanı Kırmızı-yeşil şeritli özel İstiklal Madalyası’nın ilk sahiplerinden. Tarih kitaplarımızın söz etmediği saklı kişiliklerden. Avni Paşa gerçekte kimdi? yüzyılın başlarındaki Makedonya’ya, Osmanlı’nın çöküş dönemine, İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne, “Hürriyetin İlanı”na, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları’na, Kilikya’da Ermenilerin ayaklanmalarına ve tehcirine, İzmir […]