Positively Different Kısa Film Festivali

Positively Different Kısa Film Festivali Hakim toplumsal cinsiyet, cinsellik, ırk, sınıf, etnik köken, din ile normatif bedenlerin öncelenmesi; bunlar günümüze ve geleceğe, hayattan beklentilerimize ve karşımıza çıkan engellere tesiri olan kavramlar. “Başka”larının hayatına, gerçeklik ve komedi ile, yeri geldiğinde ise soyutlaştırma ve deneylerle ışık tutmayı amaçlayan Yunanistan menşeili Positively Different Kısa Film Festivali / Positively […]