Kapı Yayınları’ndan “Kanlı Gömlek”

İslam tarihinin en trajik olaylarından biri
Kapı Yayınları’nda anlatılıyor.

Usta kalem Ömer Rıza Doğrul, Kanlı Gömlek romanıyla İslam tarihinin en önemli olaylarından birini aydınlatmaya çalışır. Tarihi gerçeklere başvurarak Hz. Osman’ın nasıl şehit edildiğini edebî bir üslupla anlatır.

Bir yandan ilk Yahudi dönmelerinin kurdukları gizli yıkıcı cemiyeti ve bu cemiyetin Müslümanlar arasında yaydığı fitneleri gün ışığına çıkarır.

Kapı Yayınları’ndan çıkan Kanlı Gömlek romanında Ömer Rıza Doğrul, İslam tarihinde yaşanan ilk iktidar mücadelesini, Hz. Ali ile Hz. Ayşe ve Muaviye arasında vuku bulan olayları anlaşılır kılmak adına edebiyat ve tarihî kaynakların olanaklarından olabildiğince yararlanır.
Kanlı Gömlek
Hz. Osman’ın Şehadeti
Ömer Rıza Doğrul
Sayfa: 476
Kasım 2018
Edebiyat -Roman