Emek Sineması’nın Son İşletmecisinden Önemli Açıklama

Emek Sineması’nın kapandığı 2009 yılından, 2013’teki yıkımına giden süreçte, yıkım projesini savunanlar ve gerçekleştirenler Emek Sineması’nın son işletmecisi Süheyla Kurtuluş adına birçok kere söz aldılar. İşletmenin, Emek Sineması’nın son döneminde yaşadıklarını yanlış sebep-sonuç ilişkileri kurmak amacıyla çarpıtarak yıkım projesini meşrulaştırmak amacıyla kullandılar.

Bugüne kadar kendisi söz almayan Emek Sineması’nın son işletmecisi Süheyla Kurtuluş 10 Şubat 2015 tarihli Hürriyet gazetesinde İzzet Çapa’nın projeyi yürüten inşaat şirketinin ortağı Levent Eyüboğlu ile yaptığı röportajın ardından söz hakkını kullanmaya karar verdi. Önce aşağıdaki tekzip yazısını ardından da Emek’in kapanma ve yıkım sürecini kendi gözünden anlattığı yazıyı kaleme aldı.

Teksip Metini:

10.02.2015 tarihli gazetenizde çıkan İzzet Çapa’nın Levent Eyüboğlu’yla gerçekleştirdiği röportajda ara başlık olarak kullanılan “ ‘beni kurtarın, battım buyrun anahtarlar’ dedi.” Cümlesi ve devamındaki, “Kadın kendi gelip, ‘Beni kurtarın, battım! Buyrun anahtar. Sokakta projeyi protesto etmek için yürüyenler bir kere film izlemek için sinemaya gelselerdi ben batmazdım’ diye ekledi.” Cümleleri gerçekdışıdır. Levent Eyüboğlu denen şahısla gerçek hayatta değil konuşmak bir kez dahi karşılaşmamışımdır. İşbu sebeple yukarıdaki cümlelerin içeriği kamuoyunu yanıltıcı bilgiler ve gerçeği yansıtmayan öğeler içermektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Bu açıklamanın, 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 14. maddesine istinaden aynı sayfada, aynı sütunlarda, aynı puntolarla, aynı şekilde yayımlanmasını kanuni haklarımız saklı kalmak suretiyle rica ederim.

SÜHEYLA KURTULUŞ