Edebiyatta Bir Devrimci: ÉMİLE ZOLA

Gerçekçilik akımının usta yazarı Émile Zola’nın Germinal adlı romanı Alfa Yayınları Klasikler serisinden çıktı.
Émile Zola, Geminal ile sefaletiyle, inanış ve heyecanlarıyla, ezilmişlikleriyle, isyanlarıyla maden işçileri ve ailelerinin tarifsiz yaşamını gözler önüne seriyor. Yaşadığı dönemde modern yapıtlar veren Zola’nın eserleri günümüzde de modernliğini korumakta.
Seçkinlere değil topluma, kitlelere hitap eden Zola, edebiyatta bir devrimcidir.

“Ekmek! Ekmek! Ekmek!”

  1. yüzyılda Fransa’nın kömür madenlerinde insanlık dışı şartlarda çalışan işçilerin sesi. Açlığın, sefaletin ve ölümün değdiği ailelerin sesi.

Germinal. Tohum anlamına gelen bu Latince kökenli kelime, üzerinde yaşadıkları toprağı çatlatacak ve insanların vicdanlarında yeşerip yüzyıllarca boy verecek bir bilinci ifade eder. Germinal, insanlığın merhamet ve umut duygularının sömürülmesi karşısında duyulan öfkenin ifadesidir. Émile Zola’nın güçlü gözlem yeteneğiyle sunduğu yalnızca bir sınıf çatışması değildir, toplumdaki çatlakların tümüdür. Zola, ahlakın yalnızca alt tabakadan insanların sırtına yüklenecek bir vazife olmadığını vurgulamış, burjuvanın ve otoritenin alnındaki lekeleri de göstermiştir. Emeğin ve ekmeğin kitabı Germinal, yalnızca Fransız edebiyatının değil, dünya edebiyatının da en önemli eserlerindendir. Bir okur olarak okumaya başladığınız bu kitabı bitirdiğinizde belki bir maden işçisi olacaksınız. Söyleyin, başkaldırı zafere dönüşecek mi?
ÉMILE ZOLA
GERMİNAL
Klasik