“Dedektif Dee ve Gizemli Av” 20 Nisan’da Sinemalarda

Reprodüksiyon firmasının ülkemize getirdiği, yönetmenliğini  Tsui Hark’in üstlendiği, başlıca rollerde Andy Lau, Carina Lau, Li Bing Bing’in yer aldığı “Dedektif Dee ve Gizemli Alev” – “Dedective Dee and the Mystery of Phantom Flame” filmi 20 Nisan’da M3 Film tarafından vizyona sunuluyor.

SYNOPSİS
M.S 90, Luoyang’ta Kraliyet Sarayı’nın dışında, devasa bir Budist anıtı inşa edilmektedir. Söz konusu anıtın yapımının bittiği gün, Çin’in ilk kadın İmparatoru, Wu Zetian resmi olarak taç giyecek ve dünyanın en geniş ve güçlü ülkesinin tahtına oturacaktır.

Ancak bir türlü açıklanamayan olaylar zinciri Wu’nun tahta çıkmasını tehdit etmektedir. Sekiz yıl boyunca ara ara Wu’nun bizzat paye verip yükselttiği adamlardan bazıları halka açık yerlerde yanmaya başlar.

Son kurban olan anıt inşaatının sorumlusunun akibeti de aynı olur. Katilin İmparatoriçe’nin otoritesine meydan okuduğu açıktır.Taç giyme töreninden önce davayı çözmeye kararlı olan İmparatoriçe sıradışı birinin yardımına baş vurur, Dee Renijie. Sekiz yıl önce Dee’nin tutuklanma emrini İmparator’un ölümünün ardından ele geçirdiği gücünü sorguladığı için bizzat kendisi vermiştir.

Dee Renjie tekrar Luoyang’a getirilerek İmparatoriçe’nin huzuruna çıkarılır. İmparatoriçe Dee’yi sekiz yıl önce teklif ettiği ve Dee’nin reddettiği çok prestijli bir mevkii olan Yüce Divan’a atar, İmparatoriçe sadece Dee’nin sahip olduğu zeka ve dövüş sanatlarındaki ustalığının kendisine karşı girişilen bu komployu açığa çıkartacağına inanmaktadır.

Vahşi, sabırsız ve hırslı Bei Donglai, Dee’nin yardımcısı olarak görevlendirilir. Dee, Bei’nin kendisini gözetim altında tutmak için gönderildiğinden şüphelense de, birlikte sıradışı bir ittifak oluştururlar. Artık bir rahip olan ve devasa anıtın mimari danışmanı olan ve son ölümün bizzat şahidi olan eski arkadaşı Shata’nın da yardımına başvurur.

Dee için bir başka sürpriz de akşam onu rahatlatması için İmparatoriçe tarafından gönderilen Shangguan Jing’er’ dır. Dee Jing’er’ın vahşi şartlar altında ölen babasının arkadaşıdır. Jing’er söz konusu olay sonrasında saraya alınmış ve güzeller güzeli bir kadına dönüşmüştür.

Lu, Kraliyet Büyücüsü, İmparatoriçe’nin tüm güvenine haizdir. Dünyevi olaylarla hiç ingilenmeyip inzivaya çekildiği bilinse de gerekli hallerde gücünü göstermek için kara büyü kullanır.

Dee’nin araştırması Dee’yi ani yanmalara bilimsel bir açıklama bulacağı şehrin yaraltında bulunan Hayalet Pazarı’na sürükler. Tüm deliller Kraliyet Büyücüsü’nü işaret etmektedir ancak ona meydan okumak bizzat İmparatoriçe’nin otoritesine meydan okumak demektir.Fakat Dee hayatına bile mal olsa, gerçekleri açığa çıkartmakta kararlıdır.

Bu esnada, Türki birlikler yaklaşmaktadır…

TANG HANEDANI
Tang Hanedan’lığı dönemi (618-907) Çin tarihinin en etkileyici çağlarından biridir. Arkasından ise kısa soluklu olmakla birlikte Kuzey ve Güney Çin’i birleştirmesiyle hatırlanan Sui Hanedanlığı  (581-618) gelir.

Tang Hanedanlığı, ilerleme ile birlikte kapsamlı kültürel alışverişin hüküm sürdüğü istikrarlı 300 yıllık bir dönemdir. Başkenti Chang’an yaklaşık iki milyonluk nüfusu ile dünyanın en yoğun nüfusa sahip ve en kozmopolit şehriydi. Başkentte, Japonlar, Koreliler, Viyetnamlılar, Hintliler, Tibetliler, Persler ve Orta Asyalılar da dahil olmak üzere 25.000 yabancı yaşamaktaydı.Yabancılar yasal olarak yerel halktan biriyle evlenebiliyorlardı ancak ülkede kalmaları şart koşuluyla.

Aralarında Budizm, İslam, Musevilik, ve Hıristiyanlığın da bulunduğu geniş bir din yelpazesi şehrin duvarları arasında mevcudiyetini korumaktaydı. Kökeni Hindistan’a dayanan Budizm resmi olarak kraliyet ailesinin dini ilan edilmişti. İmparatoriçe Wu, ‘Dedektif Dee ve Gizemli Alev’de de gösterildiği üzere otoritesini meşru kılmak için kendisine benzeyen devasa bir Budist anıtı yaptırmıştır.

Bu çok yönlülüğe rağmen, Tang Hanedanlığı, Çin kültürünün en görkemli zamanlarından biridir. Bu dönemde Çin şiiri en yaratıcı dönemini yaşamıştır. Görsel sanatlar ve edebiyat da gelişmiştir. Tahta tabletlere yazı yazılmasının icat edilmesi  çağdaş kültürün yayılmasında ana rolü oynamış, alt tabakadaki insanların okuma yazma oranında da bir artışa neden olmuştur. Astroloji ve haritacılıkta elde edilen büyük ilerlemeler de Tang çağının alimlerinin ününe ün katmıştır.

Çin’in içinde, kültür- ayrıca buğday ve diğer ticari mallar- hala dünyanın en uzun kanalı olan Büyük Kanal boyunca taşınmıştır. Hükümet ayrıca sivil hizmet servisi açısından büyük öneme haiz, atlar ve teknelerle sağlanan 32.000 kilometrelik bir posta servis ağına da sahipti. İpek yolu Çin’e yeni teknolojiler, moda ve lüks malları getirirken, Çin’den de ipek ve porseleni dünyaya taşıyordu.

-Hayalet Pazarı
Filmin en çarpıcı yaratılan yerlerinden biri de Han Hanedanlığı depreminde yüzyıllar önce altta kalan ve unutulmuş bir yeraltı dünyası olan Hayalet Pazar’dır. Toplumdan dışlananlar, deliler ve suçlulardan oluşan bir kitleye sahip olan Hayalet Pazarı’nda kanuna aykırı kaçak objelerin ticareti yapıldığı gibi, sivil toplumun gözlerinden uzaktaki simyacılığın sınırları zorlanmaktadır. ‘Dedektif Dee’ daha önceden varlığına dair söylentiler duyduğu ani yanma vakalarının arkasındaki gizemin bilimsel açıklamalarını burada açığa çıkarır.

Hayalet Pazarı’nın gizemli atmosferini yaratabilmek için tasarım departmanı yapay bir mağara kiraladı ve içini buz gibi suyla doldurdu. Böylece mağara içinde kayıkla dolaşılabilen yeraltı su kanallarından oluşan bir görüntüye kavuştu. Ekip çoklu ışık kaynakları kullanarak bir karmaşa ortamı yaratmayı başardı. Bariz bir giriş ya da çıkış ya da net bir yön duygusu yaratmayarak tasarım departmanı daimi bir tehlike hissini başarıyla yaratmış oldu.